Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4914 08f6 425
Reposted frompastelowe pastelowe viaMigotliwa Migotliwa
7140 2d00 425
Reposted fromlordminx lordminx viaMigotliwa Migotliwa
2858 5b6d 425
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viaMigotliwa Migotliwa
2634 7914 425
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaOnlyPurple OnlyPurple
4715 261f 425
Reposted fromkarmacoma karmacoma
4516 0a65 425
Reposted frompiehus piehus viatoskalatte toskalatte
Nie ma bladego pojęcia, jak długo to może potrwać. Ani jak siebie naprawić.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
6605 fffa 425
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
0060 1128 425
Reposted fromoll oll viaCarmila Carmila
4246 f099 425
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaOnlyPurple OnlyPurple
6730 80cb 425

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie

trzymać za ręce.

Jednak

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaskynetpizza skynetpizza
4476 e349 425
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
2123 e87d 425
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viablackatlass blackatlass
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaOnlyPurple OnlyPurple
4258 274b 425
7652 9e7b 425
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow vianaiwna naiwna
9203 8db1 425
Reposted fromFlau Flau viaOnlyPurple OnlyPurple
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
Reposted fromSpetana Spetana viaseleneskin seleneskin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl